Zakładanie spółki cywilnej krok po kroku

 

  1. Należy wypełnić wniosek o rejestrację spółki w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  2. Złożony wniosek jest jednoznacznie wnioskiem o przyznanie firmie numeru REGON.

  3. Wniosek ten stanowi również wniosek do wskazanie lub przyznanie numeru NIP.

  4. Wniosek ten jest również jednoznaczny ze zgłoszeniem firmy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wyborem formy opodatkowania firmy.

  5. We wniosku należy również wskazać osobę/firmę, która będzie prowadziła księgowość firmy.