Notariusze i kwestie dotyczące ich nadzoru

Podczas dokonywania wszelkich czynności notarialnych rejent powinie czuwać nad zabezpieczeniem prawa. Dokumenty mogą być poświadczone jedynie wtedy kiedy sporządzono je w sposób odpowiedni. Rola notariusza jest zbliżona do sądu, a nie do adwokata, czy radcy prawnego. Usługę kancelarii znajdziemy na stronie – www.kulakowscy.com/czynnosci-notarialne.

Kto sprawuje nadzór nad notariatem?

Nadzór nad działalnością notariuszy sprawuje Minister Sprawiedliwości. Może to oczywiście robić osobiście lub wyznaczyć do tego pośredników w postaci prezesów sądów apelacyjnych lub sądów wojewódzkich, a także inne osoby.

Jak wygląda nadzór nad notariuszami?

– Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje decyzję dotyczące zatrudnienia notariuszy, a także wyznaczania kancelarii.

– To od ministerstwa zależą zarobki notariuszy, odpowiednia ustawą można zwiększyć stawki, a także je zmniejszyć.

– Czasami może odbywać się kontrola pracy wykonywanej przez notariusza w formie wizytacji, lustracji, a także oceny działalności. Sprawdza się w takiej sytuacji zarówno protokoły, sprawozdania, jak również inne dokumenty związane z pracą notarialną.

– Minister Sprawiedliwości ma prawo wszczęcia wobec notariusza postępowania dyscyplinarnego, a także bada zasadność skarg i wniosków dotyczący postępowania dyscyplinarnego.

– Jeżeli mamy jakiekolwiek problemy związane z pracą notariusza, to właśnie odwołanie do wyższej instancji, a tej sytuacji do Ministra Sprawiedliwości, może odnieść odpowiedni skutek.