Jak zapewnić firmie płynność finansową

Zapobieganie zatorom płatniczym i zapewnienie firmie płynności finansowej istnieje kilka sposobów, na utrzymanie takiej płynności.

  1. Natychmiast po zawarciu transakcji należy wystawić fakturę – im szybciej faktura zostanie wystawiona, tym szybciej wpłynie zapłata na konto.

  2. Weryfikowanie klienta – zanim podejmiesz współpracę, sprawdź czy nie znajduje się on w Krajowym Rejestrze Dłużników.

  3. Factoring – jest to jedna z metod uzyskania płynności finansowej.