Loading

Posts by admin

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – cechy charakterystyczne

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich to jeden z typów umów cywilnoprawnych. Po jej podpisaniu wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieł zleconych przez zlecającego oraz przeniesienia na niego swoich praw autorskich.

Cechami charakterystycznym umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, w której przygotowaniu może pomóc kancelaria, są przede wszystkim:

  • precyzyjne określenie, że zamawiający przejmuje również autorskie prawa majątkowe do utworu

  • wyszczególnienie pól eksploatacji danego utworu przez zamawiającego

Zwiększenie jakości działania działu księgowego firmy, dzięki odpowiednim narzędziom

Większość firm wykorzystuje oprogramowanie dla biur rachunkowych w celu maksymalizacji wydajności działu rachunkowości. Narzędzie tego rodzaju minimalizują również prawdopodobieństwo popełnienia błędy w rozliczeniach. Każdy klient może posiadać własny profil z zawartymi w nim najważniejszymi danymi.


Przydatne funkcje oprogramowania

Oprogramowanie powinno działać na komputerach z różnymi systemami operacyjnymi. Ważne także, by narzędzie dawało możliwość importowania sprzedaży i kosztów z dowolnego programu, a także eksportowało faktury seryjne i abonamentowe.

Czego nie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów?

Koszty uzyskania przychodów to co czego każdy przedsiębiorca szuka wszędzie, jednakże niejednokrotnie za bardzo naciąga prawo i niestety błędnie odlicza je od podstawy opodatkowania. Przez to ma jedynie więcej pracy nad korektą swojego zeznania. Co więcej znaczna część przedsiębiorców szuka kosztów tam, gdzie nie powinna, natomiast pomija miejsca, na których mogłaby sporo zaoszczędzić. Dlatego tak ważny w firmie jest profesjonalny księgowy. Kraków jest miastem, gdzie możesz znaleźć ich najwięcej.

Czego na pewno nie możesz odliczyć

  • nabycie gruntów, lub prawa do ich użytkowania,

  • wytworzenie we własnym zakresie lub nabycie niektórych środków trwałych, np. lokalu gospodarczego,

  • ulepszanie środków trwałych.