Loading

Posts by admin

Wybór samochodu firmowego

Samochód możemy kupić na firmę lub wziąć go w leasing, odpisując jednocześnie od kosztów, jeżeli jego posiadanie jest istotne z punktu widzenia prowadzonej firmy. Jak to zrobić właściwie dowiesz się, dzięki poradom prawnym, które otrzymasz tutaj – porady prawne katowice.

Pamiętaj jednak, że żaden urząd ani bank nie sprawdzi zasadności posiadania samochodu przez twoją firmę. Dlatego też dojazd do klienta będzie tak samo istotny, jak przewóz towaru. Nie ma także żadnych ograniczeń, co ilości posiadanych samochodów przez zakład pracy.

Co oznacza status 412 podczas składania deklaracji drogą internetową?

Status 412 to częsty błąd podczas wypełniania deklaracji podatkowej. Dotyczy on głównie błędnego wpisania danych osobowych takich jak NIP, PESEL, adres itp. Status ten pojawia się podczas wysyłania deklaracji za pomocą programów księgowych, takich jakie możesz znaleźć na stronie – programy dla biur rachunkowych.

Bezpieczeństwo podczas wysyłania deklaracji

Status 412 jest tak naprawdę przyjacielem każdego przedsiębiorcy, czy też pracowników biura rachunkowego, ponieważ dzięki niemu unikniemy późniejszych korekt, tak jak to ma miejsce podczas wysyłania deklaracji drogą listowną.

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich – cechy charakterystyczne

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich to jeden z typów umów cywilnoprawnych. Po jej podpisaniu wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieł zleconych przez zlecającego oraz przeniesienia na niego swoich praw autorskich.

Cechami charakterystycznym umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, w której przygotowaniu może pomóc kancelaria, są przede wszystkim:

  • precyzyjne określenie, że zamawiający przejmuje również autorskie prawa majątkowe do utworu

  • wyszczególnienie pól eksploatacji danego utworu przez zamawiającego