Loading

Posts by admin

Jak prowadzić księgowość

Wśród młodych przedsiębiorców panuje przekonanie, że prowadzenie własnej firmy wymaga minimum formalności. Jednak rzeczywistość może okazać się zupełnie inna. Znalezienie klientów to między innymi konieczność wystawiania rachunków i faktur. Natomiast zatrudnienie pracowników to obowiązek prowadzenia obsługi kadrowo-placowej. W takim wypadku zalecane jest zatrudnienie profesjonalnej księgowej.

Czym charakteryzuje się dobra księgowa?

  1. Po pierwsze jest osobą kompetentną. Ma ukończone studia czy kursy o profilu ekonomicznym lub rachunkowym. Do tego posiada stosowane doświadczeni w prowadzeniu księgowości w działalności gospodarczej.

  2. Po drugie jest osobą odpowiedzialną. Zajmie się nie tylko wystawianie faktur, ale także szukaniem oszczędności w prowadzeniu firmy.

  3. Po trzecie zna się na przepisach prawa podatkowego oraz służy swoją radą w razie wszelkich wątpliwości.

Koniecznie podpisz umowę

Jeśli chcesz być zabezpieczony pod względem księgowym, koniecznym krokiem będzie podpisanie umowy o współpracy. W takim dokumencie warto uwzględnić wszelkie warunki i sposób wymiany informacji.

Jak rozwiązywać konflikty biznesowe

Własny biznes to spore wyzwanie. Kontrola wszystkich wydatków, zlecanie prac pracownikom a następnie realizacja zmówień klientów wymagają od właścicieli firm dobrej organizacji pracy. Jednym z większych problemów w takich firmach okazują się być konflikty biznesowe. Jak zatem skutecznie je rozwiązywać?

Najważniejsze jest porozumienie

W przypadku relacji biznesowych bardzo często mamy do czynienia z emocjami. Jeśli w grę wchodzą duże kontrakty i sumy, wtedy stres i zdenerwowanie mogą wpływać na podejmowane decyzje. W przypadku poważniejszych konfliktów z kontrahentami wszelkie sprawy sporne wyjaśniane są najczęściej na drodze sądowej.

Sposoby rozwiązywania konfliktów – mediacja

Mediacja jest jednym z najskuteczniejszych sposobów rozwiązywania sporów. Polega na rozwiązywaniu sporu przez dyskusję prowadzoną przez specjalnie do tego celu wyznaczoną osobę mediatora. Jego zadaniem jest doprowadzenie do wzajemnych rozmów między stronami, poznania motywów oraz argumentów. Dzięki profesjonalnemu przeanalizowaniu sprawy można dojść do porozumienia.

Polski rynek rozrywki i mediów w 2020 będzie wart 10,8 miliarda dolarów

 

 

Jak wynika z raportu przeprowadzonego przez ekspertów PwC polski rynek rozrywki i mediów do 2020 r. będzie wart 10,8 miliarda dolarów. Największym segmentem rynku będzie dostęp do Internetu, który ma mieć udział na poziomie niemal 25%. Na rynku reklamy wzrost odnotuje reklama telewizyjna i internetowa.

 

Rynek reklamy telewizyjnej – ma w najbliższych latach notować wzrosty. Wartość rynku reklamy telewizyjnej ma wzrastać rocznie o 5,5%, a co za tym idzie w 2020broku będzie on wart 1,2 miliarda dolarów.

 

Rynek reklamy internetowej – rynek reklamy internetowej ma w 2020 być wart 1,7 miliarda dolarów, z czego najszybciej będzie rozwijać się internetowa reklama video i reklama mobilna. Wydatki na reklamę w wyszukiwarkach według PwC będą zwiększać się w tempie 11% na rok.